Προστασία προσωπικών δεδομένων

Για να ολοκληρωθεί η παραγγελία θα ζητηθούν από το πελάτη να συμπληρώσει ορισμένα προσωπικά στοιχεία όπως το ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, e mail. Η εταιρεία είναι πιθανό να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά στοιχεία μόνο για να επικοινωνήσει σχετικά με την παράδοση της παραγγελίας, για να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία ή ταυτοποίηση του πελάτη, για να παρουσιάσει κάποιο προϊόν η να κάνει μια προσφορά.

Σε περίπτωση χρήσης πιστωτικής κάρτας θα ζητηθούν στοιχεία της κάρτας όπως ονοματεπώνυμο κατόχου, ημερομηνία λήξης και ο τριψήφιος κωδικός ασφαλείας. Τα προσωπικά στοιχεία γνωστοποιούνται στην αρμόδια τράπεζα και διαγράφονται από τη βάση της με την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

Η εταιρεία δεσμεύεται σύμφωνα με το ?ρθρο 7 παρ (β) Ν. 2472/1997 να μην δώσει, αποκαλύψει, πουλήσει ή δημοσιεύσει αυτά τα στοιχεία εκτός και αν κινηθεί η διαδικασία για άρση του απορρήτου Ν. 2225/1994.

Χρήση Cookies

Το Toystation έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας στις ιστοσελίδες, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς.

 

Πως Μπορείτε να Απενεργοποιήσετε τη Χρήση Cookies;
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας, αναλόγως του φυλλομετρητή σας επισκεφθείτε τις ακόλουθες ιστοσελίδες, για να λάβετε γνώση για τις απαραίτητες σχετικές ενέργειες

Internet Explorer 
http://support.microsoft.com/kb/278835
Firefox 
http://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
Chrome 
http://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
Opera 
http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari 
http://support.apple.com/kb/PH5042
Safari for iPad and iPhone 
http://support.apple.com/kb/HT1677